De spelregels:

* Er zijn 40 repetities per jaar (het jaar loopt van 1 augustus tm 31 juli, waarbij de basisschoolvakanties regio midden globaal worden aangehouden)

* Contributie: Eur 21,00 per maand voor de 40 reguliere repetities.

Daarnaast komt een professionele regisseur 3 x per jaar langs om de regie bij onze nummers te oefenen. Ook komt een professionele zangpedagoge een aantal keer per jaar langs voor een zangworkshop.

Deze extra’s zitten in de contributie verwerkt en worden niet apart doorberekend naar de leden.

* De contributie wordt betaald per half jaar: 1e factuur 1 augustus (Eur 126,00) voor de 1e 19 repetities van dat cursusjaar en 1 januari (Eur 126,00) voor de 2e 19 repetities van dat cursusjaar. De  facturen worden per email verzonden.

Betaling gebeurt steeds vooruit per periode.

* Betaling dient binnen 14 dagen te geschieden; bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een herinnering zonder kosten verstuurd die binnen 14 dagen betaald dient te worden.

Blijft betaling wederom uit, dan wordt de vordering verhoogd met een bedrag van Eur 40,00. Mocht de vordering niet zijn betaald, dan wordt deze uit handen gegeven en verdere kosten zullen worden verhaald op de debiteur.

* Een repetitie die niet doorgaat wegens verhindering door ziekte of een bijzondere omstandigheid van de dirigent wordt vanaf de 3e gemiste repetitie gecrediteerd.

* AVG: Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming dienen alle leden van Popkoor
Schoonhoven hun toestemming te verlenen om de op het ingevulde aanmeldingsformulier hun ingevulde
persoonsgegevens (Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Geboortedatum, Telefoonnummers en E-mailadres)
in de digitale ledenlijst van Popkoor Schoonhoven te laten opnemen. Deze persoonsgegevens
kunnen te allen tijde door de leden worden ingezien en aangepast. Indien iemand geen lid meer is van
Popkoor Schoonhoven zullen alle gegevens van die persoon uit het bestand worden gehaald. Alle e-mails
(nieuwsbrieven, informatieve mails en facturen) t.b.v. Popkoor Schoonhoven worden aan de leden
verstuurd in de BCC. Ook geven de leden aan door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier geen
bezwaar te hebben van tijdens optredens/repetities gemaakte foto’s en/of video’s voor
promotiedoeleinden gepubliceerd worden www.popkoorschoonhoven.nl en/of op andere media.

* Aanmelden:via het invullen en ondertekenen van het AANMELDINGSFORMULIER POPKOOR SCHOONHOVEN

* Opzeggen: schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de kalendermaand