POPKOOR SCHOONHOVEN

Contact via e-mail:

popkoorschoonhoven@gmail.com

Bestuur:

Marietta Faaij – voorzitter

Marianne Mol – vice voorzitter

Jos Snaterse – secretaris

Kees Verbree – penningmeester

Jeannette van Oosterom – lid