POPKOOR SCHOONHOVEN

KvK: 83466150
Post adres: Oranjeplaats 14, 2871TL Schoonhoven
Popkoor Schoonhoven wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Contact via e-mail:
popkoorschoonhoven@gmail.com

Bestuur:

Marietta Faaij – voorzitter

Marianne Mol – vice voorzitter

Jos Snaterse – secretaris

Kees Verbree – penningmeester

Jeannette van Oosterom – lid