PLUS Clubactie een geweldig resultaat !!

Langs deze weg willen wij PLUS Rechtuyt hartelijk bedanken voor de prachtige donatie die de afgelopen spaaractie dit jaar voor ons koor heeft opgeleverd.
Onder ruim 60 verenigingen was een bedrag van € 20.000 te verdelen en als we kijken naar ledenaantallen, dan hebben de leden van ons koor bovengemiddeld gepresteerd.
Chapeau voor diegenen die buren, vrienden, familie en vreemden hebben aangemoedigd om mee te sparen voor ons koor. De opbrengst zal een goede bestemming krijgen.